Projection Multimedia genomförs inom ramen för firandet av 65-årsdagen av inrättandet av saltgruva i Kłodawa. Den unika projekt, som genomfördes på den djupaste turistvägen i världen på 600 meter under markytan . Belysning jätte saltkammare på tre sidor som tillåts för framställning av oförglömliga attraktioner för flera hundra gäster på gala academy barbórkową. Animation hänvisar både till de geologiska förhållandena för utvinning av salt (för att visa processen för bildning av saltgruvor ), gruvans historia och fångstmetoder wyrobku.

Klient: Saltgruvan i Kłodawa S.A.

Datum och plats för projektion: Kłodawa, December 4, 2014

Teknik: 2 x Panasonic PT-DZ21K 20000 ANSI + 2 x SANYO XF-47 15000 ANSI

Upplösning och animation längd: ca 4000 x 1000, 9 minuter

Animation: Blazej Krajczewski, Adam Czygier, Ivo Madany

GÖRA AV:

  • Share:

NAPISZ DO NAS