Konkurrensen arbete visas under festivalen av ljus i Chartres 2013. På byggandet av kommunala teatern.

Datum och plats för projektion: Chartres, augusti 2013

Upplösning och längd animation: 1500 x 1500, 4 minuter

Animation: Blazej Krajczewski

  • Share:

NAPISZ DO NAS